کاهش قیمت دینامیک آی پی

ضمن تبریک سال جدید و آرزوی سالی خوب و پر بار برای کاربران عزیز بدلیل استقبال کاربران ایرانی از این سرویس در راستای رضایتمندی شما عزیزان مدیریت تراشه طلایی تصمیم گرفت که قیمت دینامیک آی پی را از ماهیانه 5000 تومان به 500 تومان در ماه کاهش دهد باشد که کاربران عزیز استفاده بیشتری از این سرویس تمام ایرانی داشته باشند.

نکته : با توجه به این کاهش قیمت چشمگیر دیگر سرویس 30 روز استفاده رایگان ارائه نخواهد شد.

تبصره : کاربرانی که در حال حاضر با دینامیک آی پی قرارداد دارند به ازای این تغییر قیمت به ماهای قرار داد آنها افزوده خواهد شد.

باتشکر

مدیریت دینامیک آی پی