نسخه جدید نرم افزار بروز کننده

نسخه جدید 1.2 نرم افزار بروز کننده تحت دات نت 2 آماده استفاده شده است و می توانید آن را از بخش دانلود دریافت کنید :

تغییرات نسخه 1.2 :

 1- رفع اشکالات جزئی

 2- گزینه استفاده نکردن از پروکسی

 3- بهینه سازی محیط کاربری