افزایش سرعت دسترسی به وب سایت

جهت افزایش سرعت دسترسی به وب سایت دینامیک آی پی، سرور به ایران منتقل شد. و این بروزرسانی باعث می شود که کاربران داخل ایران دسترسی بهتر و سریعتری به وب سایت ما داشته باشند.