راه اندازی پرداخت آنلاین

از این تاریخ به بعد می توانید سویس خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید