آشنایی کلی با دینامیک آی پی

در این ویدیو شما بصورت مختصر با دینامیک آی پی روش کار و همچنین کاربرد های آن آشنا می شوید.